ŻYCIE SPONTANICZNE I STEROWANE

Człowiek organizuje swe życie wciąż w nowy sposób, w warunkach, które stwarza dynamika działania. Wynalazki — jak dzie­ła sztuki — nie dlatego powstają, że są „po­trzebne”; powstają z popędu twórczego, niekie­dy wbrew warunkom, torują sobie z trudem drogę w społeczeństwie, a dopiero następnie budzą odpowiednie potrzeby i upodobania i wydają się nieodzowne. Analiza człowieka jako stworzenia działają­cego odsłania najważniejsze, swoiste właściwoś­ci gatunku homo. Idzie o to, iż siły napędowe życia funkcjonują u człowieka zupełnie inaczej niż u zwierząt. W świecie zwierzęcym zidenty­fikowane podniety stają się sygnałem wyzwala­jącym określoną reakcję, której model jest za­korzeniony w instynktach i utrwalony w naby­tych doświadczeniach.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!