ŻYCIE I ŚWIADOMOŚĆ ŻYCIA

Świadomość człowieka, która jest świado­mością rzeczy i jest otwarta na cały świat       a nie zamyka się tylko w promieniu aktualnych potrzeb czy popędów — staje się także świado­mością człowieka jako podmiotiAZ wierzę żyie bezpośrednio i jest tym życiem’pochłonięte. Nie zna typowego dla ludzi rozdwojenia, które po­lega na tym, iż 1 człowiek nie tylko żyie ale rowmez wie, że; na tym, iż może swe ży­cie czymc przedmiotem obserwacji i analizy a także świadomie nim kierować.) Ż tego punk­tu widzenia można powiedzieć, iż egzystencja człowieka przekracza wymiary: organizm srodowisko, jest świadoma siebie i odpowie­dzialna. Tej strukturze ludzkiej egzystencji szczegól­ną uwagę poświęcił Helmuth Plessner, wybitny biolog 1 filozof. Wskazał on, iż egzystencja istot żywych nie jest jednorodna.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!