ZNACZENIE ZMIAN

Czy zmiany te mają znaczenie wyłącznie dla „zewnętrznej” historii ludzi? Jeśli przyjmiemy dwoisty charakter pracy, o którym mówiliśmy poprzednio, nie można by odpowiedzieć twier­dząco na to pytanie. Wszelkie zmiany w pracy jako sposobie produkcji są także zmianami w pracy pojmowanej jako działalność człowieka. Marks doskonale zdawał sobie z tego sprawę, gdy krytykował psychologię za to, iż analizując człowieka brała pod uwagę jedynie jego prze­życia wewnętrzne i wytwory duchowe; zdaniem Marksa właśnie dzieje przemysłu są „otwartą księgą sił istoty ludzkiej”.Człowiek, który w pracy posługuje się narzę­dziami, jest innym człowiekiem niż ten, który używa jedynie własnych rąk; podobnie czło­wiek, który w procesie pracy współdziała z ma­szyną, jest innym człowiekiem niż rzemieślnik; tak samo człowiek sterujący automatami jest innym człowiekiem niż robotnik pracujący przy taśmie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!