ZNACZENIE SOCJOLOGII

Znaczenie, jakie ma socjologia dla antropolo­gii, rodzi pytanie: czy nie istnieją jeszcze inne dyscypliny, które — podobnie jak socjologia — nie .przyjmując człowieka za bezpośredni przed­miot badań mogłyby dostarczyć wiedzy o nim. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Otwiera ona bardzo rozległe perspektywy roz­szerzania wiedzy antropologicznej, a przynaj­mniej wielkiego wzbogacenia materiału dla takiej wiedzy. W tym sensie są naukami o czło­wieku historia ogólna i historia sztuki, podob­nie jak historia nauki i techniki; są także nau­kami o człowieku ekonomia i nauki polityczne oraz prawne; naukami o człowieku są w pew­nym sensie nawet nauki ścisłe. Teza ta wydaje się na pierwszy rzut oka przesadna.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!