ZMYSŁY I POTRZEBY

Zmysły są raczej organami potrzeb życiowych niż apa­ratem poznawczym funkcjonującym niezależnie i obiektywnie. Zwierzę nie „spostrzega” tej ca­łej rzeczywistości, jaką spostrzega człowiek; wydobywa z niej tylko niektóre aspekty, do­strzegając najczęściej znacznie więcej, chociaż tylko w określonym zakresie. Równocześnie „spostrzeżenia” te nie stają się samodzielnym elementem konstrukcji poznawczej, dzięki któ­rej możliwe jest działanie; są one raczej tylko sygnałem wyzwalającym działanie, którego struktura jest z góry i trwale ustalona. Spo­strzeżenia wyzwalają określone reakcje zwie­rzęcia. Jak wykazał Konrad Lorenz *, w świecie zwierząt istnieje swoista korelacja między sche­matem instynktownego działania i schematem spostrzeżeniowych recepcji, funkcjonujących jako umiejętność dziedziczna. Oba te układy orientacji i działania — nakładają się na siebie stwarzając swoiste „kategorie”, według których zwierzęta żyją w świecie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)