ZGODNIE Z NATURĄ LUDZKĄ

Jako ustrój „zgodny z naturą ludzką” nie mógł on byc Karol Marks, przeprowadzając zasadniczą krytykę klasycznej ekonomii burżuazyjnej, za­atakował przede wszystkim tę właśnie antropo­logiczną koncepcję. Człowiek nie jest homo oeconomicus; obiektywizuje się i urzeczywist­nia w pracy, która przekształca rzeczywi­stość materialną. Właśnie z tej racji ustrój eko­nomiczny kapitalizmu, który alienuje ludzką pracę, może i powinien być przezwyciężony; może i powinien powstać ustrój zapewniający człowiekowi możliwość działania i rozwoju, których wymaga jego „natura”. Lęinjn mocno akcentował ten antropologiczny charakter eko­nomicznej teorii Marksa, stwierdzając, iż tam gdzie burżuazyjnii ekonomiści dostrzegali jedy­nie stosunki rzeczowe, Marks dojrzał stosunki między ludźmi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)