ZASPOKOJENIE POTRZEB

Zaspoka­janie potrzeb seksualnych wykracza w ten spo­sób daleko poza funkcje utrzymania gatunku; funkcja ta w doświadczeniach ludzi niemal nie występuje. Natomiast nadbudowa, jaką w tej dziedzinie stwarza człowiek, oddziałuje na sa­mą strukturę potrzeb seksualnych, czyniąc z nich potrzeby ciągłe, podczas gdy w świecie zwierzęcym występują one tylko okresowo, zgodnie z zadaniami utrzymania gatunku. Czło­wiek jest jedyną istotą żywą, która w ten spo­sób rozszerza i transponuje swój „okres godo­wy”, czyniąc z niego stałą i wieloraką treść życia. Wszystko to wskazuje, jak powierzchowne niesłuszne były dawniejsze próby charaktery­styki człowieka przez wyliczanie jego różnorod­nych popędów .

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!