Z WSZYSTKICH POWODÓW

Z tych wszystkich powodów — jak stwierdza C.A. van Peursen, syntetyzując wyniki współ­czesnych badań — „nie można dokonać ostrego podziału między światem wewnętrznym a ze­wnętrznym i dlatego nie można przeprowadzić wyraźnej granicy między duszą a ciałem […] jeśli człowiek ma odkryć swoją osobistą duszę, to musi on mieć pewne pojęcie o niezbywalnym charakterze swojej cielesności, a jeśli ciało ma mieć ustalone i określone granice, to musi on doświadczać osobistego życia wewnętrznego. A więc, aby pojąć ideę przeciwieństwa między duszą a ciałem, trzeba, by człowiek stał się świadomy i duszy, i ciała w ich wzajemnych stosunkach”. Ten proces, w którym konstytuuje się czło­wiek jako istota wyodrębniona, manifestuje się wielorako.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!