WYZWOLENIE OD UROJEŃ

Człowiek wy­zwala się w ten sposób z dawnych urojeń, zyskuje umiejętność celowego działania, a wraz z nią dyscyplinę umysłu, praktyczny rozsądek; powstają w ten sposób warunki dla tolerancji w międzyludzkich stosunkach.W podobnym kierunku zmierzają współcześ­nie syntetyczne rozważania Jean Marie Puziasa, a zwłaszcza Gilberta Simondona, który uwydatnił antropologiczny sens historycznego rozwoju ludzkości, jaki się dokonał od pracy ręcznej do pracy maszynowej. Rola przedmio­tów technicznych — pisał Simondon — pomyś­lanych i stworzonych przez człowieka nie ogra­nicza się do tego, że pośredniczą one między człowiekiem i przyrodą; najważniejsze jest to* iż przedmiot techniczny jest tworem, w któ­rym łączy, się to, co naturalne, i to, co ludzkie, że zbiega się w nim przyroda i człowiek.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!