WYRÓŻNIENIE CZŁOWIEKA

Było to wyróżnienie człowieka, ale wyróżnienie w obrębie świata zwierząt. Tę monistyczną ideę zaakcentował Linneusz jeszcze silniej w drugim wydaniu swego dzieła naturę. Ale nie była to idea powszechnie przyjmowa­na. Wprawdzie na przełomie XVIII i XIX wie­ku rozwijały się prądy pąnteistyczne, których wyrazem było poczucie jedności całej przyrody interpretowane na wpół mistycznie przez wie­lu poetów romantycznych), ale pozycje obroń­ców poglądu dualistycznego nie były jeszcze wcale stracone. Świadczył o tym między inny­mi głośny spór w latach trzydziestych wieku XIX, którego bohaterami byli uczeni przyrod­nicy: Georges Cuvier i Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. Cuvier zaostrzył tradycyjne stanowis­ko przez to, iż utrzymywał, że nie tylko czło­wiek różni się jakościowo od zwierząt, ale w obrębie świata zwierzęcego istnieją cztery wiel­kie, odrębne grupy, stworzone w różnoraki spo­sób przez Boga.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)