WYMAGANIA KLASOWE

Wymagania klasowego ustroju, przez potęgę własności i pieniądza, przez fanatyzm władzy i przemocy. W ustroju klasowym człowiek prawdziwy nie mógł się stać człowiekiem rzeczywistym, a człowiek rze­czywisty nie mógł być człowiekiem prawdzi­wym. Dopiero w społeczeństwie bezklasowym po­wstaną możliwości takiej harmonii.Porównywanie ludzi i zwierząt, wyszukiwa­nie podobieństw i różnic między tymi dwoma rodzajami istot żywych stanowi odwieczny te­mat refleksji i dyskusji. Miały one zawsze al­ternatywny charakter. Akcentowanie jedności całego organicznego świata i akcentowanie wy­jątkowości człowieka spełniało różne funkcje.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)