WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

Wy­maga on przede wszystkim umiejętności trak­towania świata zewnętrznego jako rzeczywi­stości oderwanej od podmiotu,- niezależnej od niego i w pewnym sensie obcej. Pytanie: czym jest świat zewnętrzny dla mnie, istoty żyjącej w nim — musi być zastąpione pytaniem: Jaki jest ten świat zewnętrzny sam w sobie, nieza­leżnie ode mnie i od moich w nim interesów? Pytanie to oznacza całkowitą reorientację po­stawy wobec świata zewnętrznego. Aby posta­wienie takiego pytania było możliwe i aby odpowiedź na nie mogła być w jakiś sposób „ważna” — chociaż niekoniecznie bezpośrednio i natychmiast pożyteczna życiowo — trzeba, by aparat poznawczy funkcjonował w pewnej niezależności od aktualnych potrzeb życiowych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)