WSPÓŁISTNIENIE KONCEPCJI

Współistnienie tych ‚dwoch przeciwstawnych koncepcji antropologicznych — człowieka jako boskiej igraszki i człowieka jako mieszkańca ziemskiej jaskini — stanowi charakterystyczny dla Platona wyraz dążenia do racjonalnej inte­gracji, do umiarkowania, łagodzenia ostrości stanowisk krańcowych. Z dążenia do tego swoistego kompromisu wy­nikały poglądy Platona na praktyczny program kształcenia ludzi i kierowania nimi. W Timaio- sie ukazana jest harmonia ciała, odzwierciedla­jąca harmonię kosmosu i wymagająca odpo­wiedniej opieki; w pismach politycznych przed­stawiony jest cały program wychowania,” które ma dbać o integrację duszy i ciała, chronić od przesady w którymkolwiek z . tych dwóch kie­runków.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!