WIELKIE PODRÓŻE ODKRYWCZE

Wielkie po­dróże odkrywcze w dobie nowożytnej ukazały całe bogactwo odmian gatunku homo w zakre­sie morfologii i sposobów życia. Doniosłość tych faktów wydawała się tak wielka, iż uzasadnia­ła rozbudowę etnografii i etnologii oraz antropologii.Przez długi czas antropologia w rozumieniu przyrodniczej nauki o różnorodności gatunku homo uchodziła za jedyną naukę o człowieku, zwłaszcza iż wykraczała chętnie poza swe ściś­lejsze granice i opisując różnice w budowie ciała uzupełniała je informacjami o różnicach w trybie życia. Dopiero w połowią XIX stulecia zaczęto rozróżniać antropologię jako naukę przyrodniczą traktującą o morfologicznych od­mianach rodzaju ludzkiego — i antropologię zajmującą się innymi zróżnicowaniami ludzi, która przyjmowała miano antropologii kultural­nej, a także antropologię filozoficzną, która kon­centrowała swą uwagę na podstawowych, onto- logicznych problemach człowieka i jego istoty.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)