WIELE INNYCH ELEMENTÓW

Wiele innych elementów, między innymi właśnie o poznawanie środowiska uwolnione z nacisku bezpośredniej użyteczności.Ta zasadnicza reorientacja postawy poznaw­czej jest powiązana z koncentracją uwagi na to znaczy szczególne, wybrane elementy cech, natomiast dla człowieka godne spostrze- zen i poznania staje się ich całe bogactwo rze­czywiście istniejące. Gdy analiza tych cech nie ma prowadzić wyłącznie do orientacji w tym czym są one dla podmiotu jako sygnały, staje się możliwe rejestrowanie, zestawianie i po­równywanie tych różnych właściwości, jakie występują w środowisku.W toku tych-złożonych procesów kształtuje się kategoria „rzeczy”, pozwalająca na wiązanie określonych spostrzeżeń w zwarte i trwałe całości, które mają być odpowiednikami rzeczy istniejących w środowisku.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!