WIEDZA O TREŚCI DUCHOWEJ

Znaczy to, iż w ostatecznym obrachunku człowiek jest twórcą samego siebie w procesie historycznego rozwoju.Zasadniczą ideą tej teorii jest teza o nieusta­jącym rozwoju człowieka przez tworzenie swe­go własnego świata. Z tego punktu widzenia Marks przezwyciężał tradycyjne przeciwieństwa między humanisty­ką a przyrodoznawstwem. Wiedza o człowieku nie jest wyłącznie wiedzą o jego treści ducho­wej; to także wiedza o jego materialnej dzia­łalności. Technika w tym samym stopniu wy­raża naturę człowieka, co sztuka. Przyrodo­znawstwo nie jest tylko wiedzą człowieka o  przyrodzie, lecz i wiedzą człowieka o nim samym jako istocie poznającej i przekształcają­cej przyrodę. Dzieje astronomii są w tym sa­mym stopniu dziejami ludzi, co dzieje ich po­litycznych walk.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)