W STWORZONYM ŚWIECIE

Z tego punktu widzenia renesans odrodził mit o Prometeuszu, który wbrew bogom oddał w ludzkie ręce moc ognia; z tego punktu wi­dzenia przyznał rację Kainowi, który odmówił modlitw i ofiar, zabierając się do uprawy roli i rozwoju rzemiosł, do budowy miast, do two­rzenia własnymi siłami ludzkiego raju zamiast [ raju utraconego. Tak więc antropocentryczny charakter rozważań o człowieku wyrażał się w ujęciu go , jako istoty tworzącej cywilizację będącą dzie­łem pokoleń, wieczną w zdobyczach ducha, rozwijającą się w postępach techniki. W tym świecie przez siebie stwarzanym człowiek znaj­dował swą prawdziwą ojczyznę; to był świat jego dumy i radości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)