W SPRAWACH DUSZY I CIAŁA

Analogicznie w sprawach duszy i ciała nie wystarczało traktowanie duszy jako wyrazu ciała przy akceptacji złudnego poczucia „pod­miotowego , iż dusza stanowi — mimo wszystko     – rzeczywistość samoistną. Ograniczenie to, a także inne ograniczenia filozofii Feuerba­cha wynikały — jak to sformułował Marks w swych słynnych Tezach o Feuerbachu — z tego •iż nie dostrzegając znaczenia działania ludzkie­go, ti. praktyki, traktował on rzeczywistość je­dynie jako przedmiot zmysłowego postrzegania. Punkt widzenia reprezentowany przez Marksa pozwalał nie tylko na tradycyjną materiali- styczną redukcję duszy, jako rzekomej substan- cji niematerialnej, do materialnego podłoża; po­zwalał nie tylko na zdemaskowanie złudzeń dotyczących samoistości duszy; pozwalał tak­że — i to było perspektywą wielką i nową —na wyjaśnienie tych złudzeń jako skutków ograniczonego zasięgu ludzkiego działania.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)