W PORÓWNANIU Z INNYMI STWORZENIAMI

W porównaniu z wszystkimi innymi stworze­niami człowiek nie tylko nie jest — jak sie przywykło sądzić — stworzeniem najdoskonal­szym, wręcz przeciwnie, jest istotą najbardziej niedoskonałą, najgorzej dostosowaną do otocze­nia, nie dysponującą żadną wyspecjalizowana energią czy sprawnością. Zasadniczą tendencją natury jest produkowanie istot biologicznie wy­soko wyspecjalizowanych i wmontowywanie ich w odpowiednie środowiska, w których roz­wijają swe specyficzne formy życia. Nie umie­my wytłumaczyć, dlaczego w przypadku czło­wieka przestało działać prawo. Człowiek — ujmując sprawę z morfologicznego punktu wi­dzenia nie posiada żadnej specjalizacji; na­daje się „do wszystkiego”, z tej racji na dra­binie biologicznego rozwoju zajmuje szczebel niski.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!