W OKREŚLONYM MIEJSCU

Człowiek żyje w określonym miejscu i cza­sie, ale pragnie przekroczyć te granice swego istnienia. Pokonanie przestrzeni jest może naj­potężniejszą ambicją człowieka. Poznawanie globu ziemskiego nie było dyktowane wyłącznie przez ekonomiczne konieczności i wyrachowa­nia; było wyrazem swoistej potrzeby „wypra­wy w dal i chęci „dojścia za wszelką’ cenę tam, gdzie nikt jeszcze nie był”. Te potrzeby kierowały wyprawami Greków i wikingów te same^ rządziły plańami wielkich renesansowych podróżników odkrywających Amerykę i poszu­kujących drogi do Indii, one też leżały u źró­deł wypraw biegunowych, a dziś rodzą śmiałe wypady w kosmos. Rozwój techniki tylko w części służył ulepszaniu produkcji, stawał się również narzędziem pokonywania przestrzeni.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)