W NIEKTÓRYCH SYTUACJACH

W niektórych sytuacjach „jedzenie” prze­staje być zaspokajaniem głodu, odrywa się od tej funkcji i usamodzielnia, staje się pożądane samo dla siebie. Prosta formuła biologiczna, iż trzeba się odżywiać, aby żyć, przestaje w tej sytuacji wystarczać; łakomstwo gotowe jest dyktować formułę raczej odwrotną. Sztuka ku­linarna wszystkich narodów świadczy też o tym, jak daleko funkcja jedzenia odbiegła od prostych konieczności biologicznych.Podobnie jest z popędami seksualnymi. Sta­nowią one od wieków i we wszystkich społecz­nościach obszar określonej regulacji obyczajo­wej i prawnej, związane są z bogatym i różno­rodnym ceremoniałem, są punktem wyjścia wielorakiej twórczości artystycznej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)