W KAŻDYM OKRESIE HISTORYCZNYM

Człowiek w każdym okresie historycznego rozwoju jest kształ­towany przez tę rzeczywistość, a zarazem jest jej twórcą. W tym sensie Marks stwierdza, że „człowiek — to świat człowieka”. Jednak i to jest dla zrozumienia marksis­towskiej koncepcji najważniejsze — ta egzy­stencja materialna nie jest instancją określają­cą całość ludzkiego życia. Jest wprawdzie tego życia realnym kształtem, ale nie jest jego za- sadniczą treścią, nie wyznacza jego dynamiki i horyzontów. Człowiek jest w gruncie rzeczy istotą działającą, twórczą. Motywami tej dzia­łalności twórczej ńie są wyrachowania mate­rialne, ale potrzeba samourzeczywistniania przez nadawanie rzeczywistości obiektywnej ludzkiego charakteru.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)