W DALSZEJ EWOLUCJI

Właściwie nie jest ono u Homera wyodrębnione w naszym współczesnym rozumieniu. Greckie słowo soma oznacza po prostu zwłoki. Ciało żywe istnieje jako zespół członków i jako siła witalna w nich krążąca.Dopiero w dalszej ewolucji klarują się poję­cia i nazwy dla obu sfer rzeczywistości i zary­sowuje się ich przeciwieństwo, wraz z wyraźnym ukonstytuowaniem się indywidualne  osobowości. Gdy życie pozagrobowe stawało się ważne, „dusza śmierci” przestawała być trakto­wana jako „cień” stając się po prostu „duszą”, w której miało być ocalone wszystko, co w ży­ciu było „mną”; w tych warunkach ciało prze­stawało być rozumiane jako zwłoki, stając się organizmem, w którym za życia działa dusza. Słowo psyche i soma, które oznaczały kiedyś cień i zwłoki, stają się nazwami dla „duszy” i „ciała”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!