UNIKALNA EWOLUCJA

W końcu tak samo „unikalna” jest ewolucja owadow — mrówek, pszczół czy termitów, ewo­lucja ptaków czy kręgowców. Ale gatunek homo oczywiście interesuje nas bardzie i niż ja­kikolwiek mny gatunek istot żywych. I analiza jego wyjątkowości jest ważnym, wciąż aktual­nym praktycznym problemem naszego życia Lepiej zrozumieć człowieka znaczy bowiem uzyskać lepsze możliwości działania na rzecz jego rozwoju. Z punktu widzenia koncepcji wielokie­runkowej ewolucji najważniejszym przedmio­tem badań są różne struktury typów istnienia, warunkujące treść i sposób funkcjonowania poszczególnych elementów.W zakresie antropologii oznacza to porzuce­nie jałowych rozważań wokół pytań, czy czło­wiek różni się od zwierząt przede wszystkim tym, iż ma rozum, czy raczej tym, że posługuje się narzędziami, czy też odróżnia go najbardziej mowa albo może istnienie społeczne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)