UMYSŁ CZŁOWIEKA

Umysł człowieka jest narzędziem po­zwalającym na operowanie kategorią rzeczo­wości, ma kierowanie uwagi nie na funkcję świata zewnętrznego jako czynnika uruchamiającego reakcje, lecz na byt tego świata, jego „właśnie takie” obiektywne istnienie. Widzieć świat jako zbiorowisko rzeczy i określać struk­turę tych rzeczy — oto sprawa umysłu, który potrafi uwolnić się od bezpośredniego nacisku życiowych sytuacji i stworzyć warunki dla po- > znawania, a nie tylko dla reagowania. Tylko dla człowieka — pisał Uexkiill — świat jest zbiorem obiektywnych i niezależnych przedmiotów, które można poznawać i wyko­rzystywać. Ujmowanie rzeczywistości nie jako zbioru sygnałów, lecz jako zbioru rzeczy, jest’nie­zmiernie złożonym procesem poznawczym.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)