UKŁAD SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Ten troisty układ sił wewnętrznych — zapo­wiadając freudowską koncepcję nadjaźni, jaźni i warstwy „ono” — charakteryzuje człowieka i jego los, którego treść główna na tym polega, iz ludzie żyją w świecie, który jest ich włas­nym światem, chociaż zarazem należą do świa­ta zupełnie innego. Ta koncepcja stała się źród- łern wielu przeciwstawnych poglądów w cza­sach pozmejszych. Miały one swój początek w słynnej opowieści o jaskini, wielokrotnie cyto­wanej i dyskutowanej,Oto ludzie pisał Platon — są niby w pod­ziemnym pomieszczeniu na kształt jaskini. Do groty prowadzi od góry wejście zwrócone ku światłu, szerokie na całą szerokość jaskini. W mej siedzą od dziecięcych lat w kajdanach; przykute mają nogi i szyje tak, że trwają na miejscu i patrzą tylko przed siebie; okowy nie pozwalają im obracać głów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)