TRÓJCZŁONOWY UKŁAD

Obraz ten uwydatnia podobnie trójczłonowy układ życia ludzkiego: warstwę rozumu, najwyższą, udu­chowioną, w pewnym sensie ponadziemską, warstwę woli kierującą słusznym działaniem i odpowiedzialnością oraz warstwę namiętności, żywiołów, wysiłków wszelkiego rodzaju. Tym warstwom miały odpowiadać cncjty: mądrość, odwaga, wstrzemięźliwość. Przekroczenie rygorów wyznaczanych przez te cnoty’miało pro­wadzić do katastrofy, posłuszeństwo im miało utrzymywać życie ludzkie w pewnej równowa­dze i harmonii, napiętej i trudnym Obraz ten zawiera pewne elementy różniące go od obrazu duszy jako woźnicy kierującego rydwanem. W obrazie okrętu, załogi i sternika ginie wizja nadziemskiego bytowania duszy i koncepcja jej zstąpienia na ziemię z nie wy­jaśnionych ostatecznie przyczyn nieposłuszeń­stwa konia, który poniósł.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)