SZCZEGÓLNE SUKCESY

Szczególne ich sukcesy zaznaczyły się ostatnio w badaniach  nad pograniczem normalności i i nienormalności, z którego to pogranicza wy­ciągano wnioski dotyczące człowieka w ogóle. Jak antropologia kulturalna próbowała z pry­mitywnych form życia odczytać bardziej skomplikowaną strukturę człowieka żyjącego w roz­winiętych formach cywilizacyjnych, podobnie psychologia próbowała z doświadczeń patolo­gicznych wyprowadzić wnioski dotyczące funk­cjonowania psychiki normalnej. Kariera pew­nych kierunków psychopatologii i różnych od­mian psychoanalizy potwierdza, jak interesujące były te ogólne koncepcje człowieka. Nie inaczej było z socjologią, najbardziej modną nauką XX wieku. Przedmiotem jej nie był człowiek bezpośrednio, lecz społeczne for- my życia, w których urzeczywistniał się czło­wiek jako „stworzenie społeczne”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)