SZCZEGÓLNA ROLA

Szczególną rolę w tej metodologicznej recnentacji odegrał marksizm, i to z dwóch po- wodow Po pierwsze dlatego, iż akcentował on zgodnie z prawami dialektyki — swoista nieciągłosc jednorodnych procesów rozwoiu. Polegała ona na tym, iż gromadzące się przez pewien czas zmiany ilościowe przekształcały się w pewnym momencie w zasadnicze różnice jakościowe. Kolejny etap był wprawdzie ogni­wem długiego łańcucha rozwojowego, ale rów­nocześnie był etapem nowym. Zastosowanie te i reguły metodologicznej do badań ewolucjoni- stycznych pozwalało rozwiązać dawniejszy kło­potliwy dylemat związany z pojmowaniem an­tropologii jako ostatniego rozdziału zoologii: jest człowiek pochodzi od zwierząt, znaczy to, iż jest jak one zwierzęciem, jeśli zaś różni się od nich jakościowo, nie może od nich pochodzić i konieczne staje się przyjęcie odrębnej „od początku drogi ewolucyjnej gatunku homo; jest to jednak bardzo trudne do udowodnie­nia.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!