SYTUACJA CZŁOWIEKA

Opowieść ta ukazuje sytuację człowieka i na­turą jego egzystencji.Nawet jeśli z obiektyw­nego punktu widzenia życie ludzkie ma charak­ter więzienia, jeśli uwięziony w jaskini czło­wiek może widzieć jedynie cienie rzeczy, to jednak przyjąć trzeba, iż takie właśnie istnienie jest jedyne i prawdziwe, jest po prostu łudz­icie. Kto narusza tę rzeczywistość, ukazując jak mała i nędzna jest ona w zestawieniu z inną, może istotnie pełną i doskonałą, ale niedostępną ludziom, musi narazić się na szyderstwa, a może nawet na śmierć;’ nie jest bowiem ludz­kie to, co głosi, i nie może być przez ludzi ak­ceptowane. Z drugiej jednak strony, jeżeli mówił prawdę człowiek — zwiastun innego życia i jeśli słowa jego nie zostały przyjęte, jakże ciasne są umy­sły i serca ludzi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)