SYNKRETYCZNE WIDZENIE

Wprowadzenie w to swoiste continuum wrażeniowe granic odpowia­dających granicom rzeczy nie dokonuje się ani łatwo, ani bez błędów. Synkretyczne widzenie świata zewnętrznego, widzenie, w którym za­cierają się ostre granice między rzeczami, w którym pewne rzeczy jak gdyby przepływają w inne, jawiąc się raz tym, raz tamtym, w któ­rym proces wyodrębniania rzeczy’ może być mniej lub bardziej zaawansowany — jest na­turalną skłonnością ludzkiego umysłu. Świad­czą o niej procesy poznawcze ludów pierwot­nych, przebiegające dość różnie od procesów, jakie charakteryzują ludzi znajdujących się na wyższych szczeblach rozwoju cywilizacyjnego, dzięki któremu dokonała się ewolucyjna prze­miana form pierwotnych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)