ŚWIAT RZECZY

Komunikacja zwierzęcia z tym „własnym” środowiskiem jest bezpośrednia, to znaczy dokonuje się dzięki ustalonemu instynktownie i naukowo reagowa­niu na określone podniety. Te podniety są po­zytywne bądź negatywne, zachęcają lub ostrze­gają; i jedne, i drugie „prowadzą” zwierzę w jego środowisku. Zupełnie inaczej jest z ludźmi. Środowisko, które, jest „otwarte” i wielorakie, nie jest sprzężone z człowiekiem i nic tu nie „prowa­dzi” go znajomymi drogami, informując jedno­znacznie o korzyściach lub niebezpieczeństwie. To środowisko musi być poznawane w inny sposób, niż zwierzęta poznają swoje. W takim środowisku potrzebna jest orientacja inna niż ta, która wystarcza zwierzętom. Potrzebne są poznanie i orientacja selekcjonujące i porów­nujące, pozwalające przewidywać i decydować.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!