ŚWIAT LUDZKI

Ale gdy świat ludzki — prawdziwa ojczyzna człowieka — okazywał się w rzeczywistości światem nieludzkim, komplikowało to pozycję antropocentrycznej filozofii człowieka, zakłada­jącej, że człowiek jest istotą tworzącą swój świat. Jeśli bowiem ten świat okazywał się tak bardzo nieludzki, to czy człowiek żyjący z nim w zgodzie mógł być „prawdziwym” człowie­kiem, czy też zdradzać musiał swe człowieczeń­stwo? A jeśli się decydował na walkę ze świa­tem, czyż nie był traktowany jako szaleniec i czyż nie był, być może, szalony naprawdę? A gdy porzucał ten świat szukając schronienia w religijnej lub świeckiej pustelni, aby z boku obserwować mroczne sprawy ludzi — czyż nie wyrzekał się tego, co najgłębsze w człowieku?

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!