ŚWIADOMOŚĆ CZŁOWIEKA

Parafrazując słynne Feuerbachowskie powie­dzenie, iż antropologia jest kluczem do teologii, ponieważ człowiek stworzył Boga, a nie od­wrotnie, możemy powiedzieć, że to człowiek stworzył duszę, a nie — jak sądzono przez dłu­gie wieki — dusza nadawała istocie homo jej człowieczeństwo. Z tego punktu widzenia Feuerbach, nawiązując do Heglowskiego roz­różnienia dwóch sposobów traktowania rzeczy­wistości— jako bytu w sobie i bytu dla siebie próbował w podobnie dwojaki sposób re­spektować to wszystko, co się przedstawiało świadomości człowieka jako dla niej ważne i oczywiste, a równocześnie twierdzić, iż rze­czywistość „sama w sobie” jest odmienna. Świadomość człowieka traktowana z punktu widzenia „dla siebie” jest czymś samoistnym, czymś „duchowym”, aie „sama w sobie ’ jest sposobem funkcjonowania mózgu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)