ŚRODOWISKO ZAMKNIĘTE I OTWARTE

Właśnie to skrzyzowame stawało się coraz ważniejszym problemem badan. Przestawało zależeć na pro­stych porównaniach właściwości, ludzi i zwie­rząt, coraz bardziej pasjonowały pytania do­tyczące w ogolę struktury życia organicznego przejawiającego się w bardzo różnych for­mach istnienia roślin, owadów, ptaków, zwie­rząt i ludzi — oraz pytanie, jak życie organicz­ne warunkuje inne postacie istnienia — psy­chikę i społeczeństwo. Jedna z zasadniczych różnic dzielących człowieka od zwierząt dotyczy środowiskowych warunków istnienia. Wszystkie zwierzęta sa organicznie przystosowane do życia w określo­nych warunkach, jedynie człowiek posiada cia­ło, które me zapewnia mu takiego przystoso­wania; jest ono równie bezbronne i nieporadne we wszelkicn warunkach.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)