ŚRODOWISKO LUDZKIEGO ŻYCIA

Wła­śnie dlatego tradycyjna antropologia humani­styczna przestaje odpowiadać tej nowej sytua­cji. Ale przestaje jej również wystarczać kon­cepcja homo laborans, człowiek bowiem nie tylko jest stworzeniem pracującym i nie tylko wykorzystuje czy opanowuje przyrodę; czło­wiek jest stworzeniem, które w swoisty sposób .współdziała z przyrodą w tworzeniu odrębnej i nowej rzeczywistości, wielkiego świata tech- .niki. Tak pojmowany człowiek nie wyraża się już w jednostkowej czy nawet kolektywnej pracy; jest on podmiotem myślącym i działa­jącym  i w tej „gatunkowej” istocie realizuje się jego człowieczeństwo. Technika przestała być tylko środkiem. Stała się środowiskiem ludzkiego życia, ludzką rze­czywistością.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)