SPOWODOWANE PRZEMIANY

Przemiany spowodowane tą działalnością uj­mował Marks jako przemiany człowieka. Nie­prawda, że to, co człowiek produkuje, i to, iak produkuje, jest — jak przyjmowano dotych­czas aktywnością wprawdzie niezbędną lu­dziom do życia, lecz mało ważną dla ich umy­słowego, społecznego, kulturalnego rozwoiu. Wręcz przeciwnie: aktywność ta pociąga za so­bą skutki we wszystkich tych dziedzinach, kształtując całe życie ludzi w określony sposób. Działalność materialna wiąże się z działalnością społeczną i.umysłową, wyraża się w określonej działalności moralnej i artystycznej.Te różne rodzaje działalności stwarzają swo­iste srodowisko życia ludzkiego, które, wywo­dząc się wprawdzie ze środowiska przyrodni­czego i biologicznych potrzeb istoty ludzkie i wj-rasta ponad te wstępne uwarunkowania i stanowi odrębną rzeczywistość, rozwijającą się historycznie wraz z rozwojem materialno -społecznej działalności ludzi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!