SOCJOLOGIA I PSYCHOANALIZA

Socjologia i psychoanaliza próbowały różnymi metodami wyjaśnić to nie­zwykłe zjawisko społecznych i indywidualnych identyfikacji ze zwierzętami; wyjaśnienia te mogły uwolnić człowieka od natrętnej, poniża­jącej myśli, iż jest „tylko” zwierzęciem, mogły też rozbudzić w nim poczucie zagubionej wspólnoty, zmniejszając w ten sposób doznanie obcości świata. Potrzebą człowieka od wieków było poczucie j wspólnoty z całym wielkim światem organicz­nym, a w pewnych granicach i nieorganicznym, w którym żył. Pozycja wyjątkowa wydawała się nie tylko niezrozumiała — była pozycją niepokojąco samotną. Wspólnota ludzi i zwie­rząt manifestowała się od prehistorycznych czasów zarówno w procesach oswajania i ho­dowli zwierząt, jak i w szerokiej akcji polo­wań, które, jak każda walka, zakładały pewną równorzędność partnerów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!