SKUPIENIE UWAGI

Skupiamy natomiast uwagę na próbie powiązania tych wymienionych i wszelkich innych właściwości w jedną całość, zespoloną wewnętrznymi współzależnościami, na próbie analizy tej swo­istej struktury, dzięki której ludzki typ istnie­nia jest właśnie taki, jaki jest, i dzięki której wszystkie ludzkie właściwości, zarówno cieles­ne, jak i duchowe, kształtują się i funkcjonują w określony sposób. W tych przyrodniczych analizach swoistości człowieka zawiera się — jak widać — cała filo­zofia jego przyszłego losu. Transponując ten stan rzeczy na wielkie problemy ludzkiej egzystencji powiemy, iż „skazanie na wolność”, które ma cechować ludzką sytuację, jest zako­rzenione w tej biologicznej niedoskonałości ludzkiego organizmu, który został „rzucony” w świat, aby sobie w nim radził.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!