SAMO CIAŁO

Ale równocześnie ciało, – którym jestem, stanowi moje cielesne istnienie, osobis­te i niepowtarzalne, jest formą istnienia mojej osoby w świecie przyrodniczym i społecznym a fizyczne granice mego ciała, nie będąc wcąle podobnymi do fizycznych granic dzielących rzeczy, stykają mnie z wrogim lub życzliwym światem i wzdłuż tych granic dzieją się wielkie i ważne sprawy ludzkiego życia. Dotknięcie cia- ła godzi w honor, tortura ciała ma złamać wolę posłuszną wymaganiom wierności, rozkosz cieleśna realizuje miłość ludzką jako przeżycie duchowe.Ciało samo — podobnie — nie mogłoby być źródłem wiedzy o sobie samym, gdyż pozba­wione duszy, nie byłoby podmiotem do tego zdolnym”.Dopiero powiązanie duszy i ciała stwarza te możliwości i czyni egzystencję ga­tunku homo rzeczywiście ludzką, ponieważ wy­pełnioną przez samowiedzę. Istnieć — to dla człowieka wiedzieć, co się dzieje. I dlatego czło­wiek jest człowiekiem dzięki ciału, które jest organizmem i organem duszy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)