RZECZYWISTOŚĆ SPOSTRZEGANA

Ujmowanie rzeczywistości jako zbioru rzeczy, a nie jako zespołu podniet i sygnałów, stanowi jedną z ważniejszych swoiście ludzkich cech, dzięki którym człowiek żyje w środowisku. Jeszcze ważniejsza jest właściwość inna. Zwierzęta żyją w spostrzega­nej rzeczywistości i tylko w niej. Ich przypom­nienia są zawsze konkretne, związane z tą spo­strzeżeniową informacją. Ich „zamierzenia” są  zawsze aktualne, regulowane potrzebami i sy­gnałami środowiska.Człowiek żyje na innym poziomie. Srodowisko jest dla niego nie tylko zbiorem rzeczy, ale jako zbiór rzeczy może być w różnoraki sposób „reprezentowane”.Ten punkt widzenia pozwala zrozumieć me­chanizm sensomotoryczny człowieka, który funkcjonuje i jako bezpośrednia recepcja rze- | czywistości, i jako jej obrazowe, a także symbo­liczne przedstawienie, które może być następ­nie zwerbalizowane i komunikowane.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)