RZECZYWISTOŚĆ LUDZKIEGO ISTNIENIA

Rzeczywistość ludzkiego istnienia jest kon­kretną rzeczywistością fizyczną, w której spełniają się określone warunki biologiczne i spo­łeczne. W tej empirii nie ma miejsca na duszę, która miałaby być odrębną niematerialną po­stacią egzystencji człowieka, wiążącą się w ja­kiś dziwaczny sposób z jego materialnym, „rozciągłym” ciałem. Dusza jest po prostu abstrak­cyjnym uogólnieniem procesów życia człowieka lub obrazowym upostaciowianiem sił, które w tym życiu się przejawiają. Jest — podobnie jak Bóg — tylko konstrukcją ludzkiej świadomości, urastającą do rozmiarów samoistnej potę­gi, która aczkolwiek jest ułudna, potrafi — jak inne wyobrażenia religijne —- rządzić ludź­mi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)