RZECZYWISTOŚĆ JAKO CAŁOŚĆ

Można by —dokonując filozoficznej amplifikacji — twierdzić, iż sprawdza się tu kantow- ska koncepcja subiektywności i aprioryczności poznania. Rzeczywistość jako całość w jej wie­lorakim bogactwie pozostaje poza zasięgiem możliwego poznania zwierząt, poznanie to jest ukierunkowane i ograniczone, ale w tym wy­cinku informuje o sytuacji bezbłędnie. Gdy więc zwierzęta są — dzięki odpowiedniej budo­wie i odpowiednim instynktom — organicznie zespolone z określonymi warunkami środowis­kowymi i właśnie ten wycinek biosfery stano­wi „świat”, w którym żyją, ludzie znajdują się w świecie, który jest we wszystkich kierun­kach otwarty, który może być wszędzie ich światem. Ten świat, pełen możliwości, jest dla nich nieustającym zaskoczeniem, naciera na nich zewsząd, zalewa ich powodzią podniet, osacza chaosem oddziaływań i zagrożeń.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)