ROZWÓJ NAUKOWYCH BADAŃ

Rozwój naukowych badań nad przyrodą nie osłabił podejmowanych rów­nocześnie licznych prób wykazania głębokich analogii między światem ludzkim i światem i Zwierzęcym, także w sferze charakterologicz­nej. Darwinowska teoria ewolucji czerpała zachętę z tej atmosfery. A na sztandarach narodowych wbrew wszelkiej racjonalistycznej kulturze — zachowują się aż do naszych cza­rów ptaki i zwierzęta jako symbole wielkości i honoru. Problem pozycji człowieka w królestwie stworzeń jest wciąż żywy. Opinie w tym względzie podlegają wahaniom, które od wie­ków przenikały świadomość człowieka. Jak słusznie zauważył Julian Huxley, przesadna pycha lub poczucie niewystarczalności kazały przeprowadzać między ludźmi i zwierzętami granicę zbyt ostrą lub zbyt nikłą. I można było tę granicę wzmacniać lub osłabiać wycho­dząc z różnych założeń.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)