ROZWÓJ I PRZEMIANY TECHNIKI

We wszystkich tych sytuacjach narzędzia są nie tylko jako coś zewnętrznego stosowane czy użytkowane przez ludzi w procesach pracy; stają się one równocześnie czymś wewnętrz­nym, czymś zespolonym z nowym rodzajem wrażliwości zmysłowej naszego ciała, nowym rodzajem sprawności naszych mięśni, nowym rodzajem działania naszej wyobraźni. I ta podatność na rozwój dokonujący się pod wpływem nowych narzędzi działania jest pod- stawowo ważną właściwością człowieka. Rozwój i przemiany techniki sprawiły, iż — jak to stwierdza A. G. van Mełsen — „materia przestała być czynnikiem ograniczającym, któ­ry uniemożliwiał to, co umysł uważał za godne i dostępne dla człowieka […]. W istocie to nie materia nakładała ograniczenia. Źródłem ogra­niczeń był duch ludzki, ponieważ nie uświado­mił sobie w stopniu dostatecznym samego sie­bie […]. Nowy pogląd sprawił, że człowiek za­czął przeżywać swój stan bycia homo faber jaiko konieczne uzupełnienie swych funkcja du­chowych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)