ROZWÓJ CYBERNETYKI I MASZYN

Rozwój cybernetyki i maszyn przetwarzają­cych informacje skłaniał do pojmowania orga­nizmu ludzkiego jako „cybernetycznego syste­mu”, a w konsekwencji do pojmowania w ten sposób całego człowieka, a zwłaszcza jego orien­tacji w świecie i działania. Z drugiej jednak strony — jak stwierdza M. G. Jaroszewskij — „automatyzacja i cybernetyzacja spowodowały wzrost zainteresowania tymi funkcjami czło­wieka, które nie mogą być przekazane kompu­terom”. Ten drugi aspekt człowieka to jego zdolność twórcza. Ma ona szczególnie wielkie znaczenie w zakresie myślenia i działania. Właśnie z tej racji — jak sądził Jaroszewskij — konieczne są badania psychologiczne niezależ­nie od cybernetyki, a dalszy rozwój wiedzy człowieku będzie w równym stopniu zależny od rozwoju psychologii dzięki cybernetyce, jak od rozwoju cybernetyki dzięki psychologu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!