RÓŻNORODNOŚĆ POWIĄZAŃ

Wspomnieliśmy, że w rozważaniach jego komphkuje się pozornie prosty, dualistyczny schemat ciała i duszy. Jej troista struktura uka­zuje wyraźnie różne stopnie powiązania z cia­łem. najbardziej niezalezny jest rozum, umiesz­czony ,,najwyżej” i najlepiej chroniony od na­miętności ciała, najbardziej zależny jest ele­ment pożądania. Tę różnorodność powiązań można rożnie interpretować. Można być zdania iz „duszą jest w istocie rzeczy tylko ta wars­twa najwyzsza. Tak mówi Platon w Timaiosie stwierdzając, iz tak rozumiana dusza jest nie­śmiertelna i że dopiero w chwili wstąpienia w ciało zyskała dwie dalsze władze, już śmiertel­ne, ponieważ ściśle powiązane z ciałem. Można byc jednak zdania, iż duszą jest właśnie ta tro- ista całosc i że tak pojmowana dusza jest iak gdyby „rownoległa” do cielesnej budowy czło­wieka.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!