RÓŻNE DYSCYPLINY NAUKOWE

Różne dyscypliny naukowe konstruują teorię istoty człowieka zgodnie ze swoimi założeniami i metodami. Dla nauk biologicznych człowiek jest stworzeniem żywym, podlegającym pra­wom, które rządzą światem organicznym. Dla nauk społecznych jest on „stworzeniem poli­tycznym” działającym zgodnie z prawami, któ­re rządzą społeczeństwem ludzkim. Z punktu widzenia nauk o kulturze człowiek jest istotą tworzącą szczególną rzeczywistość kulturalną, istotą, która się realizuje dzięki wartościom i ideałom. Fizjologia i psychologia kładą nacisk na swoiste formy funkcjonowania mózgu, a zwłaszcza na mowę i myślenie pojęciowe. . W ujęciu nauk ekonomicznych swoistość czło­wieka polega na tym, iż pracuje on za pomocą narzędzi i w systemie społecznego podziału pra­cy, albo też wyraża się w umiejętności korzyst­nej wymiany produkowanych dóbr.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)