ROLA SZTUKI

Ale rola sztuki nie wyczerpywała się w tym, była jeszcze potężniejsza. Marks zauważył, że człowiek pragnął nie tylko produkować, ale produkować zgodnie z potrzebami piękna. Sztu­ka była pewnego rodzaju opanowywaniem i kształtowaniem materialnej rzeczywistości. Głównym sposobem przezwyciężania natu­ralnej egzystencji człowieka jest praca Od najdawniejszych czasów zwracano uwagę na to iz właśnie wytrwałą i zapobiegliwą praca człowiek osiąga i gromadzi te wszystkie dobra którymi me obdarza go bezpośrednio przyroda’ a które czynią jego życie łatwiejsze i bardzie i bezpieczne. W miarę tego ja£ praca ludzi stawała się bardziej powszechna i jak coraz silniej warunkowała rozwój cywilizacji, wzrastała pozytywna jej ocena. W ustroju feudalnym i w ustroju kapitalistycznym, pomi­mo iż ludzie pracy zajmowali’ niższe szczeble drabiny społecznej i byli eksploatowani przez właścicieli ziemi i środków produkcji, praca zyskiwała coraz większe znaczenie w antropo­logicznych koncepcjach.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)