REAKCJA ZWIERZĄT- DZIAŁANIE CZŁOWIEKA

Ujmowanie środowiska jako zbioru rzeczy, a nie zespołu podniet, oraz poznawanie go za­równo dzięki spostrzeżeniom, jak i symbolom, stanowi podstawę swoistego, innego niż zwie­rzęcy sposobu zachowania się człowieka w ży­ciu. Można —’ określając sprawę najogólniej — powiedzieć, iż zwierzęta reagują, ludzie dzia­łają.Po­stępowanie ich me dało się sprowadzić ani do działań instynktownych, ani do powtarzania działań wyuczonych, które w tych nowych sy­tuacjach okazywały się nieprzydatne. Małpy dokonywały rzeczywiście pewnych „odkryć”, w jaki sposób można osiągnąć bezpośrednio nie­osiągalne przysmaki. Wyniki tych badań wydawały się — przez  czas — potwierdzać tezę, iż między ludźmi i zwierzętami nie istnieje różnica ja­kościowa i że ludzka inteligencja jest tvlko wyższym stadium rozwoju inteligencji, w jaką są wyposażone niektóre gatunki zwierząt.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)